საინტერესო სოციალურ-პოლიტიკური ტესტია. ცოტა დასავლურ ყაიდაზე მორგებული, ერთი-ორი კითხვა სუფთა ამერიკული კონტექსტიდანაა, მაგრამ მაინც ასწორებს.

ტესტი


ესეც ჩემი შედეგი:

Related Posts with Thumbnails